De informatie(voorziening) die u(w business) nodig heeft.

Geen idee waar winst wordt gemaakt en waar wordt verloren?  Niet de informatie die u nodig heeft?
Samenwerking ver te zoeken?  Interne communicatie die in de mist verdwijnt?  Risico’s niet gemanaged?

Ondernemen is iets doen voor een ander waar je winst mee maakt.
Dat is een definitie van ondernemen waar alles in zit. Dát is de focus van uw organisatie. Dat is ook het leidmotief van verandering.

Bent u op zoek naar:

  • Informatievoorziening die levert wat de business nodig heeft? Inzicht waar in de processen winst wordt gemaakt en waar geld wordt verloren?
  • Een AO (Administratieve Organisatie), niet als dik boek, maar als een set afspraken waardoor de organisatie de taken weer transparant verdeeld heeft?
  • En een IC (Interne Controle) die u het prettige gevoel geeft dat de risico’s in kaart gebracht zijn, en dat ze gemanaged worden?
  • Een organisatie waarin uw mensen goed met elkaar samenwerken, omdat enerzijds helder is wie het stokje heeft en wanneer het naar de volgende gaat; anderzijds dat samen-werken een soort vanzelfsprekendheid is?
  • Medewerkers die ondernemend in hun werk(processen) staan, en binnen hun competentie creatief met problemen omgaan?

Of heeft u een andere vraag?

Kees van de Water.
06 – 10 91 71 85

  • Klant- en businessgeoriënteerde processen inrichten, implementeren en borgen
  • Samenwerking verbeteren door transparante sturing te implementeren en te geven. Onpartijdig blijven communiceren, ook en vooral wanneer het moeilijk wordt
  • Aanspreken van het werkelijke potentieel van uw mensen
  • Inforganiseren: het iteratief verbeteren van de informatievoorziening en de organisatie/werkprocessen
  • Tegenwerking en proces-slack transformeren in samen-werking