Verandermanagement en procesoptimalisatie

Een voorbeeld van verandermanagement/procesoptimalisatie. In een onderneming die zich kenmerkt door creativiteit, korte lijnen, zelfregelende professionals die volstaan met eenvoudig-eenduidige communicatie een oude beproefde methode van stal gehaald:
de Brown-paper methode. Heel geschikt in dit bedrijf om in korte tijd van veel mensen input te kunnen krijgen; het kernproces goed in beeld te hebben inclusief proces-hickups en onderlinge afhankelijkheden, en verbetervoorstellen. In een tweetal “procesarrestatie sessies” de “Ist” vastgesteld, en draagvlak verkregen voor het pad naar de “Soll”. Het proces is gedigitaliseerd/gepubliceerd en het raamwerk geworden voor het AO-IB systeem, waaraan vervolgens zijn opgehangen de VTB’s (Verantwoordelijkheden, Taken en Bevoegdheden – zeg maar de fun ktiebeschrijvingen), de proces-milestones, procesbeschrijvingen, beleidsafspraken, ERP instructies etc.
Grafisch is weergegeven waar de verantwoordelijkheid van de éen ophoudt en die van de ander begint – of waar ze overlappen.
Doelstellingen van het proces waren: transparantie in de processen; helder wie wat doet en waar verantwoordelijk was en de bijbehorende bevoegdheden.  En bovenal helderheid krijgen in de sturing.