Over veranderen

Veranderen. Waarvoor doen we dat, wat is de aanleiding? Wat voor een soort organisatie willen we dan realiseren?

Bij elke organisatie moet je je afvragen: “Wat is hier nodig, in dit bedrijf in deze situatie?” Dat lijkt een open deur, maar hoeveel interimmanagers of adviseurs rollen gewoon hun standaard aanpak uit? “I’ve been there, I’ve seen it”. Is het vijf voor twaalf in die organisatie (moeten er gewoon beslissingen genomen worden), of is het een going concern (en hebben we de tijd om het grondig aan te pakken)? Is het een top-down gerunde onderneming of een verzameling creatieve professionals?

Altijd komt het moment dat het spannend wordt. Dat er weerstand komt, of kampen ontstaan. Of dat de confrontatie met het “eigen aandeel in de relatie” van de leiding te dichtbij komt. Die momenten vragen om moed. De moed om bij elkaar in de buurt te blijven, authentiek te blijven communiceren.
Anders bereik je wellicht wel een nieuwe structuur of verbeterde werkprocessen, maar geen verandering. En daar ging het toch om? De verandering die leidt tot intern ondernemerschap en daarmee tot creativiteit bij de medewerkers. Stelling: dát is wat ondernemingen c.s. nodig hebben in deze tijd.

Wat betekent dat, “regisseur van verandering”? Ervoor zorgen dat er een – gedragen – visie komt; een groep mensen die met hart en ziel die visie willen realiseren en daartoe ook geëquipeerd zijn en worden; een goed en realistisch plan; en als laatste een integere sturing van de uitvoering van dat plan door mensen van de klantorganisatie zelf. Zodat het eigenaarschap vanaf het eerste moment bij de mensen van de klantorganisatie ligt en verankerd wordt, blijft. Zodat de verandering geborgd is.